Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

Assassinator - Eek-a-Mouse

Early one morning, early one morning,
News flash wake me out of me sleep
Seh three man and a 'oman, also a pickney
Dem lay dung dead ina de street
"A no, me nuh see, a no, me nuh see,"
me jes' a only ax a who dweet
"A who dweet ?, a who dweet ?, a who dweet ?, a who dweet ?"
Some seh dem nuh know, some seh maybe so

All over de world, all over de world
Whole heap a assasinator
He man 'oman a pickney say dem a traitor
Some a dem ha fi run leave de area
Gone lef' dem furniture, gone lef' dem furniture
Me said fear police and soldier
'matic in dem way, chopper in dem hand
Some a dem have M16 'pon dem shoulder

All over de world, all over de world
Whole heap a assasinator
Kill man 'oman an' pickney say dem a traitor
Some a dem a run leave de area
Run lef' dem furniture, run lef' dem furniture
Me an' me bredrin, maas ina one
Come back likcle later, when de area cooler

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σιγά σιγά μαζευόμαστε!