Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

T.V. Eye - The Stooges

Lord
See that cat
Yeah I do mean you
See that cat
Yeah I do mean you
She got a TV eye on me
She got a TV eye
She got a TV eye on me, oh
See that cat
Down on her back
See that cat
Down on her back
She got a TV eye on me
She got a TV eye
She got a TV eye on me, oh
See that cat
Yeah I love her so
see that cat
Yeah I love her so
She got a TV eye on me
She got a TV eye
She got a TV eye on me, oh
Right on, right on, right on
See that cat
Yeah I love her so
see that cat
Yeah I love her so
She got a TV eye on me
She got a TV eye
She got a TV eye on me, oh...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σιγά σιγά μαζευόμαστε!