Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Phototropic - Kyuss

Under light that I have never seen,
up to the light,
reach up to the blue.

Under light, under light,
[ Find more Lyrics on http://mp3lyrics.org/3X8W ]
reach up to the sun or you can run.

"Send the rook"/"San de Rook",
the smoothness of it all...
you will never fall.

You'll never...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σιγά σιγά μαζευόμαστε!