Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Walk - Pantera

Can't you see I'm easily bothered by persistence
One step from lashing out at you...
You want in to get under my skin
And call yourself a friend
I've got more friends like you
What do I do?

Is there no standard anymore?
What it takes, who I am, where I've been
Belong
You can't be something you're not
Be yourself, by yourself
Stay away from me
A lesson learned in life
Known from the dawn of time

Respect, walk

Run your mouth when I'm not around
It's easy to achieve
You cry to weak friends that sympathize

Can you hear the violins playing your song?
Those same friends tell me your every word

Are you talking to me?
No way punk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σιγά σιγά μαζευόμαστε!